Zbliża się VIII edycja festiwalu:

22- 24 listopada 2017 r.
Muzeum Narodowe w Warszawie

   Do tegorocznego konkursu na najlepszy film edukacyjny dopuszczono 62 filmy.
Laureatów Złotego Kopernika wybierze Jury w składzie:

Zdzisław CozacPiotr Gołębiowski
 

Józef Chwedorowicz


---------------------------------

     Wśród festiwalowych filmów mamy niemal cały nowy cykl filmów edukacyjnych „Historia w ożywionych obrazach", będący próbą przedstawienia kluczowych momentów historii Polski w formie filmowo „ożywionych" obrazów klasyki polskiego malarstwa historycznego. Na życzenie producenta – WFDiF – każdy z filmów możemy pokazać festiwalowej publiczności tylko raz.

---------------------------------

     Na konkurs na najlepszy scenariusz filmu edukacyjnego zgłoszone zostały 84 scenariusze. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategorii „Konkurs na najlepszy pomysł na film edukacyjny”. Wszyscy uczestnicy konkursu będą mogli bezpłatnie wziąć udział w warsztacie „Sztuka pisania scenariusza filmu edukacyjnego”, który odbędzie się w drugim dniu festiwalu.

---------------------------------

 

O FESTIWALU

Witamy na naszej stronie!

Od siedmiu lat w listopadzie promujemy film edukacyjny.

Pokazujemy festiwalowej publiczności najlepsze nowe filmy krótkometrażowe o wysokich walorach edukacyjnych i artystycznych. Najlepsze z nich nagradzamy festiwalową statuetką - Złotym Kopernikiem.

     Co roku festiwalowa publiczność przekonuje się, że:
:) film może zmienić porcję wiedzy w atrakcyjną, czasem trzymającą w napięciu, opowieść o wysokich walorach artystycznych;
:)  dobra narracja filmowa zmienia badanie trudnych zagadnień w fascynującą przygodę, której szczegóły zapamiętuje się trwale i bez wysiłku.

     Zachęcamy nauczycieli i uczniów do korzystania z filmów, których wartość edukacyjna sprzyja realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w edukacji szkolnej na różnych jej etapach, jak również takich, które rozwijają pasje poznawcze i inspirują do pogłębiania różnorodnych zainteresowań. Udział w festiwalu rozwija u młodzieży nie tylko zainteresowania, ale i kompetencje do odbioru filmu  dokumentalnego i popularno-naukowego.

  Spektrum zagadnień prezentowanych w festiwalowych filmach jest szerokie i z roku na rok ewoluuje. Obok  tematyki podążającej za podstawą programową - odkrywczych i atrakcyjnych filmów historycznych, interpretacji literackich, czy filmowych prezentacji praw i zjawisk natury - poczesne miejsce zajmują filmy o sztuce i obrazy odsłaniające ukryte mechanizmy zjawisk, które coraz częściej obserwujemy w życiu społecznym, a które niosą zagrożenia, jakich młodzi często nie dostrzegają. Osobną, interesująca kategorię stanowią filmy i podkasty poświęcone rozwojowi osobistemu.

--------------------------------------------------------------

     Wydarzenia festiwalowe są okazją do szerokiego oglądu i oceny obecnej kondycji filmu edukacyjnego w Polsce, a zarazem forum dyskusji i laboratorium eksperymentalnym badającym możliwości stymulowania jego rozwoju. Zaproszeni twórcy, producenci i dystrybutorzy filmu edukacyjnego spotykają się z odbiorcami: z reakcjami, opiniami i pytaniami młodych widzów, a ze strony przedstawicieli władz oświatowych, dyrektorów szkół i pedagogów zainteresowanych wykorzystaniem filmu w pracy z uczniem - z informacją na temat potrzeb, trudności i oczekiwań.

     Tegoroczny program festiwalu penetrować będzie różne możliwości współpracy środowisk filmowych ze środowiskami naukowymi i szkolnymi, co powinno zaowocować wzmożoną produkcją filmów edukacyjnych z jednej strony, a z drugiej - bardziej powszechnym korzystaniem z filmu w edukacji szkolnej.

 

  • Patroni festiwalu
  • Patroni medialni festiwalu

Ta strona może zbierać informacje w postaci plików cookies firm trzecich. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.